Rugby není hra pro třasořítky.

Rugby jako sport pro pořádné chlapy

Rugby obvykle nepatří ke sportům, které by většina Čechů nějak výrazně brala v potaz. Tento sport je oblíbený především …

0 Sdílení